Test Drive Autoturisme noi Livrare din stoc Programare service Contact

Garanţia Ford – Acoperirea şi excepţiile

Acoperirea

Garanţie de bază

Aceasta acoperă repararea sau înlocuirea oricăror componente determinate a fi necorespunzătoare ca defectelor de manoperă sau legate de materiale, în perioada de garanţie de bază de doi ani. Componentele respective vor fi reparate sau înlocuite complet gratuit, de către orice reprezentanţă autorizată, indiferent de eventualele schimbări ale proprietarului vehiculului din perioada de garanţie de bază.

Garanţia pentru piese

Reprezentanţele autorizate Ford utilizează numai piese de schimb originale Ford pentru reparaţiile efectuate în garanţie. Aceste piese respectă exigentele noastre standarde de calitate şi siguranţă, ceea ce înseamnă o probabilitate mai redusă ca performanţele şi valoarea de revânzare a vehiculului dvs. Ford să fie afectate.

Garanţia pentru suprafeţele vopsite

Oferim, de asemenea, garanţie pentru suprafeţele vopsite ale vehiculului dvs. Dacă suprafaţa vopsită a vehiculului necesită atenţie din cauza unui defect de fabricaţie, reparaţiile necesare vor fi executate complet gratuit de către orice reprezentanţă autorizată Ford.

Garanţia de protecţie împotriva coroziunii

Caroseria vehiculului dvs. Ford este garantată împotriva perforărilor cauzate de rugină, din interior sau exterior, timp de 6 sau 12 ani, în funcţie de vehicul. Ruginirea suprafeţelor nu este acoperită, însă, dacă este cauzată de zgârieturi sau contactul cu pietrele.

Piesele supuse uzurii normale sunt împărţite, în general, în două categorii, respectiv piese pentru care se specifică înlocuirea sau reglarea în cursul lucrărilor programate de întreţinere şi piese care necesită înlocuire sau reglare în funcţie de condiţiile de utilizare.

Uzura normală

Piesele supuse întreţinerii programate

Piesele indicate mai jos au o durată de viaţă limitată şi sunt fie înlocuite, fie reglate în timpul lucrărilor programate de întreţinere. Aceste piese sunt acoperite de Garanţia de bază Ford până la încheierea primului interval de înlocuire sau reglare.

 • Curelele de transmisie
 • Bujiile
 • Filtrul de ulei, filtrul de aer, filtrul de polen, filtrul de particule diesel şi filtrele de combustibil.

Elementele supuse uzurii normale

Piesele indicate mai jos fie au o durată de viaţă limitată, fie sunt expuse în mod particular riscului de deteriorare. Aceste piese sunt acoperite, însă, de către Garanţia de bază Ford timp de până la un an sau până la scurgerea primului interval de întreţinere programat pentru vehicul, oricare dată survine prima.

 • Lamele ştergătoarelor
 • Becurile. (becurile farurilor cu xenon şi cele de iluminare a bordului/panoului de instrumente sunt acoperite pe întreaga durată de valabilitate a Garanţiei de bază Ford)
 • Bateriile telecomenzii
 • Reglajele, inclusiv, fără limitare: reglarea farurilor şi panourilor cu balamale, strângerea suspensiilor, reglarea geometriei timoneriei de direcţie şi reglarea cablului frânei de mână

Notă: Plăcuţele de frână, saboţii de frână, discurile de frână, ambreiajul şi alte componente supuse frecării nu sunt acoperite atunci când înlocuirea este impusă de uzura normală, dar sunt acoperite în caz de defecte de fabricaţie pe durata de valabilitate a Garanţiei de bază Ford.

Notă: Geamurile sunt acoperite de Garanţia de bază Ford pentru o distanţă de 1000 de mile / 1500 de kilometri. Înlocuirea geamurilor în urma defectării unui element de încălzire este acoperită pe întreaga durată de valabilitate a Garanţiei de bază Ford.

Lichidele consumabile

Înlocuirea lichidelor consumabile, precum uleiurile, lichidul de răcire, lichidul de frână, soluţia de spălare a parbrizului şi agentului frigorific este acoperită numai dacă are loc în cadrul unor reparaţii acoperite de garanţie.


Excepţii

Deşi garanţia noastră este una cuprinzătoare, există anumite situaţii excluse din cadrul acesteia.

Ford nu poartă nicio responsabilitate pentru reparaţiile sau înlocuirile efectuate ca rezultat direct al următoarelor situaţii:

 • deteriorări cauzate de neglijenţă, inundaţii, accidente, raliuri, curse auto sau alte situaţii de utilizare necorespunzătoare;
 • uzura normală a pieselor;
 • neefectuarea corectă a lucrărilor de întreţinere a vehiculului, în conformitate cu programele de întreţinere şi instrucţiunile de service Ford;
 • neasigurarea întreţinerii corespunzătoare a vopselei şi a caroseriei prin curăţare regulată, conform instrucţiunilor Ford;
 • modificări neautorizate ale vehiculului sau componentelor acestuia;
 • alimentarea vehiculului cu combustibil având specificaţii incorecte (a se vedea „Ghidul proprietarului”);
 • conversiile în vederea utilizării gazului natural comprimat (GNC) sau a gazului petrolier lichefiat (GPL) care nu sunt aprobate de Ford;
 • utilizarea combustibililor alternativi care conţin biodiesel sau bioetanol în concentraţii mai mari de 5% (excepţie fac vehiculele Ford care pot utiliza mai multe tipuri de combustibil (FFV));
 • utilizarea de aditivi şi agenţi de purjare pentru circuitele de combustibil sau ulei de motor (exceptând cazul în care utilizarea acestora este specificată drept cerinţă de service Ford);
 • nerectificarea în timp util a deteriorărilor vopselei sau semnelor de coroziune identificate în timpul verificărilor caroseriei şi vopselei;
 • Factori care nu pot fi controlaţi de către Ford, precum: contaminarea prin aer, deteriorări provocate de furtuni, aşchii de piatră, zgârieturi şi utilizarea agenţilor de curăţare necorespunzători;
 • Reparaţii pentru care s-au utilizat metode neaprobate de Ford
 • neutilizarea pieselor şi lichidelor originale Ford sau a unor piese şi lichide cu nivel de calitate echivalent cu cel al pieselor şi lichidelor originale Ford.

Reparaţiile acoperite de Garanţia Ford pot fi efectuate numai în reprezentanţele autorizate Ford, exceptând cazurile de urgenţă (de exemplu, remobilizarea vehiculului dacă nicio reprezentanţă autorizată Ford nu poate oferi asistenţă).

Descarcă aplicația MyAutoNovex
Get it on App Store