ford brochureware eu MOT13_po_90x90_4c 3x1 2160x720 bb girl_holding_magnifier

Regulament giveaway

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Premiul concursului din regulament consta in inchirierea gratuita a Noului Ford Kuga in perioada 15-16 Iunie 2024, urmand ca datele si orele exacte pentru predare sa fie stabilite dupa extragere, intre organizatorii concursului si castigator. Locatia pentru predarea masinii este pe Bulevardul Grivitei A100, Brasov la reprezentanta Ford Brasov Auto Novex.

1.2. Contactarea organizatorilor Concursului se poate face la numarul de telefon +40723 367 328. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Pe perioada Concursului, organizatorii vor desfasura urmatoarele servicii: A. vor contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea predarii premiilor; B. vor preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament; C. la data acordarii premiului, castigatorii trebuie sa se legitimeze si sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiilor; D. in cazul in care castigatorul nu poate revendica premiul in perioada selectata initial de catre organizatori, acesta nu poate ceda premiul catre o alta persoana. Organizatorii isi rezerva dreptul de a relua extragerea sau de a o anula.

Organizatorii sunt absolviti de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului. 
 

2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1. Inscrierea se va desfasura pana in data de 12 Iunie 2024 la ora 23:59.

 

3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice si juridice, posesori de permis de conducere cat. B de minim un an de zile, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. 

3.2. Nu pot participa angajati ai Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate în această actiune, precum si rudele de gradul I si II ale acestora. 

3.3. De asemenea, nu pot participa la concurs persoanele sub varsta de 18 ani. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita şi in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. 

3.4. Un participant se poate inscrie in campanie o singura data, poate adauga comentarii multiple in care poate da unul sau mai multe tag-uri si de pe un singur cont de Instagram. Participantul nu poate adauga mai multe comentarii cu acelasi tag.

3.5. Dreptul de participare apartine în exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. 

3.6. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. Daca datele personale nu coincid cu datele furnizate in C.I / Permisul auto, dreptul la participare este anulat. 

3.7. Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont activ de Instagram in perioada desfasurarii concursului. 

3.8. Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe. 
 

4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorii vor utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului. 
 

5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Utilizatorii se pot inscrie in concurs pana la data de 12.06.2024, astfel:

6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. Concursul va avea 1 (un) castigator. 

6.2. Se va acorda urmatorul premiu: inchirierea gratuita a unui Ford Kuga in perioada 15-16 Iunie 2024, urmand ca datele si orele exacte sa fie stabilite dupa extragere, intre organizatorii concursului si castigator.
 

7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

7.1. Desemnarea castigatorilor se va face astfel: toate persoanele ce au indeplinit pasii de mai sus pentru concurs sunt inscrise in concurs, iar desemnarea castigatorilor va fi facuta prin tragere la sorti. 

7.2. Anuntarea castigatorilor se va face live pe pagina de Facebook „Ford Brasov” - https://www.facebook.com/fordbrasov

7.3. Organizatorii se obliga sa faca publice, pe pagina de Facebook Ford Brasov, numele castigatorilor si castigurile acordate. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau alt beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

 

8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

8.1. Numele castigatorilor va fi publicat pe pagina de Facebook si Instagram Ford Brasov. De asemenea, acestia vor fi contactati in baza datelor de contact pe care ni le pun la dispozitie. 

8.2. La receptionarea premiilor castigatorii trebuie: 

A. sa prezinte reprezentantului Ford Brasov Auto Novex un document de identitate (pentru confirmarea varstei legale minime pentru participare la Concurs) si permisul de conducere categoria B de cel putin 1 an de zile; 

B. sa predea reprezentantului Ford Brasov Auto Novex procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.
 

9. VALIDAREA CASTIGATORULUI

9.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului. De asemenea, in momentul receptiei premiului, Participantul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul) si permisul categoria B de minim 1 an. 

9.2. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezenta loterie, Organizatorii isi rezerva dreptul de a efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare. 

9.3. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorii pot sa le restrictioneze participarea la loterie pe toata durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme.   

 

10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare. 

10.2. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la loterie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorilor nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia. 

10.3. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Instagram pe durata loteriei. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata. 

10.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont Instagram; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si prezinta actul de identitate la ridicarea premiului.   


 

11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura, nascute in legatura cu Premiile acordate in urma loteriei publicitare, revin exclusiv in sarcina Participantilor castigatori. 

11.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a loteriei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

   

12. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

12.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

12.2. Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa fie stocate intr-o baza de date la care vor avea acces Organizatorii si dezvoltatorul aplicatiei Instagram, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societatea SC Auto Nove SA si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizatori si de la partenerii sai. 

12.3. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizatori, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.   

12.4. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord ca numele, datele de identificare si/sau fotografia/imaginea lor sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizatori in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizatori pentru organizarea acestor operatiuni, precum si sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre Auto Novex SA in legatura cu aceasta loterie publicitara.   

 

13. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR

13.1. Organizatorii sunt exonerati de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil. 13.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

13.2. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului de Instagram.

 

14. DISPOZITII FINALE

14.1. Prin inscrierea la loteria publicitara a concursului participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. 

14.2. Auto Novex SA isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe pagina de Instagram / Facebook al Organizatorilor. 

14.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea loteriei publicitare va fi adresata in scris Organizatorilor la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 

14.4. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la loteria publicitara vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.